UVJETI KORIŠTENJA

Mikroteh, zajednički obrt za usluge i trgovinu (u daljnjem tekstu “Mikroteh”) vlasnik je internet domene mikroteh.hr (u daljenjem tekstu “Domena”) koji omogućava njezino korištenje prema Uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu “Uvjeti”) koji će biti navedeni u nastavku. Pristupanjem i korištenjem domene i svih povezanih poddomena i web stranica te pripadajućeg sadržaja i aplikacija, smatra se da je korisnik u cijelosti upoznat sa uvjetima te da ih razumije i prihvaća, bez ikakvih ograničenja ili rezervi.

SADRŽAJ

Sve objavljene tekstove, grafike, ilustracije, fotografije, videe, dokumente, podatke i informacije (u daljnjem tekstu “Sadržaj”), koji se nalaze ili prikazuju na Domeni, ne smije se reproducirati, distribuirati ili koristiti na bilo koji način koji nije u skladu sa Uvjetima. Također, vizualni identitet Mikroteha zaštićen je Zakonom o autorskom i srodnim pravima (NN 79/07, 141/13, 96/18) te Kaznenim zakonom (NN 114/12).

Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati Sadržaj, osim kada je ta mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat izričitog prethodnog odobrenja Mikroteha. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog ili protuzakonitog korištenja Sadržaja ili vizualnog identiteta, Mikroteh zadržava pravo na naknadu cjelokupne štete te pokretanje građanskog i kaznenog postupka pred Trgovačkim sudom u Splitu protiv pravne ili fizičke osobe koja na ovaj način koristi Domenu.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj koji se nalazi na Domeni prikazan je u dobroj namjeri, a Mikroteh nije odgovoran za eventualne nedostatke u sadržaju, koji mogu nastati nenamjerno, ljudskom pogreškom ili zbog tehničkih razloga, te ne odgovara za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu korištenjem sadržaja objavljenog na ovim web stranicama.

Mikroteh i njegovi suradnici nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati korisnikovom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe Domene. To se odnosi na Sadržaj i aplikacija koje se nalaze na Domeni, a koje mogu izazvati pogrešku, propust ili zastoj u radu, prekid, brisanje ili ometanje podataka, viruse ili bilo koju drugu štetu.

Posjete Domeni i korištenje web stranica dozvoljeno je osobama starijim od 18 godina. Upotreba i korištenje Domene osobama mlađim od 18 godina dozvoljena je samo uz nadzor roditelja ili skrbnika. U protivnom, preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Mikroteh ne odgovara za eventualne štetu nastalu takvim korištenjem.

Na Domeni mogu postojati poveznice (“linkovi”) na druge web stranice, koje se nalaze pod drugim domenama, a čiji sadržaj uređuju treće osobe. Mikroteh nema nadzor nad navedenim sadržajem, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničivajući se na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na web stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

IZMJENA UVJETA

Mikroteh zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmjeni Uvjete korištenja, a navedene izmjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj Domeni. Svaki korisnik svojim pristupanjem Domeni, povezanim poddomenama i pripadajućim web stranicima, dužan je proučiti Uvjete, a njegovo posjećivanje Domene i korištenje web stranica smatrat će se kao pristanak na sve eventualne izmjene.