OSNOVNI POJMOVI

Mikroteh
Zajednički obrt za usluge i trgovinu
Vlasnici: Mario Radić i Kristina Rajić
Ruđera Boškovića 13, 21000 Split
OIB 72609628765, 48103182467
IBAN HR3024020061140370773

Prodavatelj – Mikroteh obrt koji obavlja djelatnost maloprodaje elektronske i elektroničke opreme.
Web stranica/web shop – mikroteh.hr koji je vlasništvo Prodavatelja i služi za ostvarivanje online kupnje.
Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda, popunila elektronički formular i naručila proizvod.
Korisnik – svaka osoba koja posjećuje i koristi Mikrotehovu web stranicu radi dobivanja informacija ili ostvarivanja kupnje.

OPĆE ODREDBE

Uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu: “Uvjeti”) primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: “Ugovor”) između Kupca i Web shopa. Ovaj Ugovor se odnosi na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene i popuste, načine plaćanja, jamstva i reklamacije, dostavu i sve ostalo što se odnosi na korištenje Web shopa.

Korisnici Web stranice dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja elektroničkog formulara ili registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom Korisniku pristup ili ostvarenje usluga koje nudi Web shop. Putem Web shopa moguće je izvršiti kupnju samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu isključivo na istom području. Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovome Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

SKLAPANJE I RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Ovi Uvjeti kao i pojedinačni uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Mikroteha za sklapanje Ugovora, a Kupac svojom registracijom ili ispunjavanjem formulara i zaključivanjem narudžbe, prihvaća te Uvjete čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavatelja. Predmet i svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda te plaćanje njegove cijene putem Web shopa, a osim kupnje preko web shopa Ugovor se može zaključiti i e-poštom ili telefonski.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na poveznicu (“link”) „Košarica“. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, Prodavatelj će ga kontaktirati radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka istog proizvoda kada ga Prodavatelj nabavi). Prodavatelj, osim prethodno navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda, cijenom dostave i ukupnom cijenom. Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije ili unijeti potrebne podatke te potvrditi ili eventualno izmijeniti adresu dostave i plaćanja te odabrati način plaćanja.

Nakon napravljenih svih prethodno navedenih koraka i odabirom „Kupi“ na stranici „Narudžba“, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe“, a na kojoj se nalaze podatci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju e-pošte koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o adresi e-pošte i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

CIJENA

Sve navedene cijene proizvoda, usluga i dostave su maloprodajne, izražene u kunama, ali bez PDV-a, jer Mikroteh nije obveznik plaćanja PDV-a prema Zakonu o PDV-u (NN 73/13). Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten i bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Svi naručeni proizvodi bit će isporučeni po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

PLAĆANJE

Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može napraviti, isključivo jednokratno, putem kreditnih/debitnih kartica (Visa, MasterCard, Maestro, Diners), mobilnim bankarstvom ili općom uplatnicom, koristeći PayPal i pouzećem po primitku pošiljke. Kartično plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od izdavatelja kartice, plaćanje PayPalom se smatra potvrđenim primitkom sredstava na Pay Pal račun Prodavatelja, dok se plaćanje općom uplatnicom ili mobilnim bankarstvom smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

DOSTAVA

Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od tri do pet radnih dana, (osim otoka, gdje dostava ovisi o voznom redu trajekta), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Ukoliko želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod “Napomena”, kako bi mogli Vaš zahtjev prenijeti dostavnoj službi.

U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda, te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

JAMSTVO I SERVISI

Za svaki proizvod u ponudi Prodavatelja koji je oglašen na Web shopu kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom. Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a koja moraju biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na adresu e-pošte ili adresu poslovnice Prodavatelja.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Prije samog sklapanja Ugovora, obavještavamo Korisnika da ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na poveznicu (“link”) koji se nalazi na dnu svake stanice pod “Uvjeti prodaje”, te obavijest o pravu Korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14). Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od preuzimanja robe bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana, od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je odredio, a koja nije prijevoznik: (a) proizvod koji je predmet Ugovora predana u posjed; (b) predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki; (c) predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je: (a) Ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid, ako Ugovor bude u potpunosti ispunjen, (b) predmet Ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su van utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid Ugovora, (c) predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima, (d) predmet Ugovora isporuka zapečaćenih računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke, (e) predmet Ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca i da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci te ispuniti obrazac za jednostrani raskid Ugovora prije isteka gore navedenog roka. Izjavu i ispunjeni obrazac o jednostranom raskidu Ugovora kupac može poslati poštom na adresu Mikroteh, Ulica Ruđera Boškovića 13, 21000 Split ili e-poštom na info@mikroteh.hr, u kojem je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, dobit će povrat novca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Mikroteh zaprimi izjavu i obrazac o jednostranom raskidu Ugovora od Kupca. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove za povrat. Povrat novca Mikroteh može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan proizvod predati ili je poslati na adresu Mikroteh, Ulica Ruđera Boškovića 13, 21000 Split bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Mikrotehu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje kod Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Proces mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju te sukladno Pravilniku o mirenju, a postupak pred sudom časti provodi se prema Pravilniku suda, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca i predstavnici potrošača. Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

PRIHVAĆANJE I IZMJENA UVJETA

Pristupanjem i korištenjem Web stranice, smatra se da je Korisnik u cijelosti upoznat sa Uvjetima prodaje te da ih razumije i prihvaća u cijelosti, a Mikroteh zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmjeni Uvjete. Svaki Korisnik svojim pristupanjem Web stranici, dužan je proučiti Uvjete, a njegovo korištenje Web stranice smatrat će se kao pristanak na sve eventualne izmjene.