UVJETI SERVISA

Mikroteh obrt za usluge i trgovinu (u daljnjem tekstu “Mikroteh”) dolje navedenim uvjetima servisa utvrđuje sva prava i obveze Mikroteha kao pružatelja usluga servisa te sva prava i obveze korisnika usluga (korisnik – svaka pravna ili fizička osoba koja zahtijeva i pristaje na izvršenje usluga) Mikroteh servisa.

PRIMOPREDAJA UREĐAJA

Prilikom predaje uređaja na servis, osobno u poslovnici ili dostavom, korisnik je dužan informirati Mikroteh o svim prethodnim kvarovima i oštećenjima na uređaju, a konačnu provjeru nedostataka obavlja Mikroteh tijekom dijagnostike. Nakon obavljene dijagnostike Mikroteh će obavijestiti korisnika pismeno, usmeno ili elektronski te zatražiti pristanak za početak servisa, temeljen ponude ili dijagnostike. Mikroteh nikad neće započeti servis bez prethodne obavijesti i pristanka korisnika.

Nakon obavljene dijagnostike počinje teći rok za pristanak na servis od 15 kalendarskih dana. Ako korisnik ne pristane na servis u navedenom roku, obavještavamo ga da može preuzeti uređaj uz naplatu troškova dijagnostike te eventualnih troškova dostave. Ako je korisnik pristao na servis u zadanome roku, Mikroteh će započeti servis te po njegovom završetku obavijestiti korisnika da može preuzeti uređaj. Nakon obavijesti o preuzimanju počinje teći rok za preuzimanje uređaja od 15 kalendarskih dana.

Ako korisnik ne preuzme uređaj unutar zadanog roka, bez obzira je li obaviješten nakon isteka roka pristanka za servis ili po završetku samog servisa, Mikroteh će započeti naplatu skladištenja uređaja u iznosu 5,00 kn/dan, čiji će trošak snositi korisnik. Za uređaj koji korisnik nije preuzeo u roku od 45 kalendarskih dana od dana obavijesti, a bez prethodnog dogovora o produljenom čekanju, Mikroteh ne snosi nikakvu odgovornost i zadržava pravo naknade svih troškova nastalih u vezi servisa uređaja.

U tom slučaju, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) korisnik je suglasan da će se to smatrati odreknućem od vlasništva uređaja te će uređaj biti napuštena stvar s kojom Mikroteh može postupati kao s pokretnom stvari koju nitko nema u svom vlasništvu te prodati istu trećim osobama, a radi naplate svih svojih troškova. Također, sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05) korisnik izričito i bezuvjetno potvrđuje da Mikroteh ima pravo zadržanja na predmetu popravka te je ovlašten sve svoje troškove koje je imao u svezi popravka naplatiti iz vrijednosti ostvarene prodajom uređaja trećim osobama.

Sve troškove dostave uređaja kurirskom službom snosi korisnik, ukoliko nije drugačije određeno. Svi uređaji koji se šalju bilo kojim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom uobičajene manipulacije pošiljkom. Dostavne službe imaju pravo odbiti preuzimanje uređaja koji nije adekvatno zapakiran.

U slučaju popravka koji je bio neuspješan naplaćuje se samo dijagnostika, a u slučaju neisplativog popravka nudimo i otkup uređaja u zamjenu za troškove dijagnostike.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ukoliko je kvar elektronike značajan, tijekom procesa dijagnostike i servisa uređaja, mogu se pojaviti dodatni kvarovi. Mikroteh ne snosi rizik ni odgovornost za popratne kvarove koji se mogu pojaviti tijekom procesa dijagnostike i servisa. Za uređaje koji su oksidirani, a uključeni su prije servisa Mikroteh ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju da se tijekom ili nakon servisa više ne mogu uključiti. Mikroteh nije odgovoran za potencijalni gubitak svojstva vodootpornosti nakon obavljenog servisa na vodootpornom uređaju.

Mikroteh obavlja usluge instalacije i reinstalacije operativnih sustava, programa i aplikacija, ali korisnik je u potpunosti odgovoran za održavanje, ažuriranje, licenciranje i poštivanje autorskih prava softvera nakon obavljenog servisa. Korisnik je u potpunosti odgovoran za zaštitu i sigurnost svih podataka na uređaju koji predaje na servis, dok se Mikroteh u potpunosti odriče odgovornosti za potencijalni gubitak podataka koji se nalaze u memoriji uređaja ili mediju za pohranu podataka koji se nalazi u uređaju.

UVJETI JAMSTVA

Mikroteh nije ovlašten servis od strane ni jedne tvrtke ili proizvođača te daje garanciju isključivo na izvršene usluge, napravljene popravke te ugrađene zamjenske dijelove. Tvorničko jamstvo na predani uređaj prestaje vrijediti nakon popravka uređaja u Mikroteh servisu. Mikroteh jamči za kvalitetu izvršenih radova i besprijekoran rad ugrađenih dijelova ukoliko se korisnik pridržava pravila korištenja. Ako popravljeni uređaj ne radi ispravno Mikroteh se obvezuje o svom trošku obaviti popravak ili zamijeniti neispravni dio unutar jamstvenog roka.

Mikroteh daje jamstvo od 12 mjeseci od datuma napravljene usluge popravka. Također, Mikroteh jamči za rok popravka reklamiranih uređaja od 60 kalendarskih dana i ukoliko se taj rok ne ispoštuje Mikroteh će korisniku vratiti novac plaćen za napravljene radove.

Mikroteh svaki popravljeni uređaj obilježava posebnim markicama koje stavlja na određenim mjestima na uređaju kako bi se zaštitio od neovlaštenog otvaranja. Markice ne smiju biti oštećene jer u tom slučaju Mikroteh smatra da je uređaj bio neovlašteno otvaran te ne priznaje jamstvo na dijelove i izvršene radove. Za sve obavljene softverske popravke jamstveni rok je mjesec dana uz uvjet da uređaj nije softverski modificiran od strane neovlaštenih osoba ili instalacijom štetnih aplikacija.

Mikroteh će prihvatiti na servis uređaj za koji zamjenske dijelove i komponente donese korisnik, ali ne daje nikakvu garanciju za te komponente ili zamjenske dijelove kao ni na izvršene radove u kojima su korištene komponente i zamjenske dijelove koje donese korisnik.

Jamstveni uvjeti ne pokrivaju kvarove nastale nepravilnim korištenjem uređaja ili nepridržavanjem plana održavanja i servisa prema uputama Mikroteha. Također, jamstveni uvjeti ne pokrivaju kvarove nastale usljed mehaničkih oštećenja kao što su udarci i padovi. Jamstveni uvjeti ne pokrivaju kvarove nastale: radom pod prevelikim naponom; zbog neispravnih električnih instalacija; utjecajem okoline kao što su previsoke ili preniske temperatura, visoka vlaga te zagađen okoliš; elementarnim nepogodama kao što su potres, poplava i požar.

RADNI NALOG

Radni nalog se izdaje u svrhu dokaza da je uređaj ostavljen u Mikroteh servisu te bez predočenja radnog naloga uređaj nije moguće preuzeti.

Potpisivanjem radnog naloga korisnik daje Mikrotehu pravo za izvođenje svih radova u svrhu popravka uređaja navedenog na radnom nalogu.

Radni nalog se izdaje u dva istovjetna primjerka, a korisnik svojim potpisom radnog naloga neopozivo prihvaća Mikrotehove Uvjete servisa.

Svojim potpisom radnog naloga korisnik neopozivo i bez rezervacija prihvaća istinitost svih informacija navedenih u radnom nalogu.