OPĆENITO

Mikroteh, zajednički obrt za usluge i trgovinu (u daljnjem tekstu “Administrator”) koji upravlja internetskom stranicom mikroteh.hr (u daljnjem tekstu “Web Stranica”), svjestan je važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti. Administrator kontrolira prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka u skladu sa policom zaštite osobnih podataka, a ista se primjenjuje na sve aktivnosti u kojima Administrator prikuplja i obrađuje vaše podatke u svrhu vašeg korištenja Web stranice, kako je navedeno u nastavku.

ŠTO SU OSOBNI PODATCI

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na korisnika čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; korisnik čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka označava svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka u Hrvatskoj sustavno je regulirana Uredbom o općoj zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu “Uredba”) kojom su definirana prava, obveze, načela i mjere za sprječavanje nezakonitih i neopravdanih praksi s privatnošću i dostojanstvom pojedinca pri obradi osobnih podataka.

U skladu sa zakonskim odredbama Uredbe, Administrator poštuje vaše pravo na privatnost i ovim potvrđuje da:
– se osobni podaci i informacije dobrovoljno daju Administratoru, a on može obraditi te podatke;
– osobni podaci koje ste dali nikada neće biti korišteni bez vašeg pristanka ili dostavljeni trećim stranama ili korišteni protuzakonito;
– Administrator ne zahtijeva da dijelite osjetljive osobne podatke kako je definirano u Uredbi;
– će sve pružene informacije Administrator koristiti zakonito i isključivo u svrhu izvršenja usluge ili prodaje proizvoda;
– nakon ispunjenja svrhe za koju se koriste, osobni podaci će se arhivirati onoliko vremena koliko to propisuju zakoni;
– se osobni podaci koji se koriste u svrhu usluga Web stranice konzistentni s onim što je prikladno za svrhe prikupljanja;
– osobno i svojevoljno dajete i unosite svoje osobne podatke i informacije i imate pravo pregledati, ažurirati, ispraviti, blokirati i izbrisati te podatke kao što je objašnjeno u odjeljku KAKO MOŽETE UPRAVLJATI VAŠIM PODATCIMA.

TKO PREGLEDAVA VAŠE PODATKE

Vaši podaci obrađuju se i pregledavaju od strane upravljačkog tima tvrtke:
Mikroteh, zajednički obrt za usluge i trgovinu
Vlasnici: Mario Radić, Kristina Rajić
Ruđera Boškovića 13, 21000 Split
Hrvatska

GDJE SU POHRANJENI VAŠI PODATCI

Vaši se podaci pohranjuju u samoupravne baze podataka i baze podataka trećih strana:
– Nadzorna ploča mikroteh.hr-a (baza podataka administratora),
– Contact form 7 (baza podataka administratora),
– Woocommerce (baza podataka administratora),
– Google (baze podataka treće strane),
– Facebook (baze podataka trećih strana).
Sve baze podataka trećih strana u skladu su s Uredbom.

KOJI PODATKE PRIKUPLJAMO

Za naše usluge prikupljamo sljedeće podatke:
Obavezan podatak: Ime i prezime, Broj telefona, Adresu e-pošte.
Neobavezni podaci: Puna adresa, Tip ueđaja, Model uređaja.
Za marketinške svrhe: Ime i prezime, E-pošta, Telefonski broj, Interes za određenu uslugu/e i/ili proizvod/e.

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE

Administrator je suglasan da neće dostavljati, posuđivati ili prodavati vaše podatke trećoj strani bez prethodne najave i dobivanja pisanog pristanka pojedinca. U komercijalne ili operativne svrhe, Administrator koristi posebnu aplikaciju koja omogućava slanje poruka e-pošte samo onima koji su izričito pristali primati e-poštu sa Web stranice.

Vaše podatke koristimo za:
– učinkovito odgovaranje na vaš upit,
– efikasno pružanje traženih usluga i proizvoda,
– dodatno razvijanje naših usluga i proizvoda,
– praćenje i analiziranje trendova i bolje razumijevanje interakcije korisnika,
– praćenje i zaštitu sigurnosti, otkrivanje i sprečavanje prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaši podaci se čuvaju onliko dugo koliko zakoni koji reguliraju rad naših usluga propisuju njihovo čuvanje.
– Nadzorna ploča (baza) mikroteh.hr-a: zauvijek ili do brisanja (otkazivanje pretplate),
– Woocommerce (baza podataka): zauvijek ili do brisanja (otkazivanje pretplate).
Sve baze podataka trećih strana imaju vlastiti vremenski period čuvanja podataka.

KAKO MOŽETE UPRAVLJATI VAŠIM PODATCIMA

Imate pravo uvida u sve osobne podatke koje smo prikupili o vama. Sukladno Uredbi, pod određenim uvjetima, možete koristiti svoja prava da dobijete potvrdu o obradi svojih osobnih podataka te izvršiti uvid u vaše osobne podatke koji su pohranjeni. Osobne podatke možete ispraviti ili dopuniti te ograničiti njihovu uporabu, prigovoriti daljnjoj obradi ili zatražiti brisanje osobnih podataka.

Uvijek se možete obratiti mikroteh.hr timu kako biste uklonili vaše podatke s nadzorne ploče tako da nam pošaljete e-poštu na našu službenu adresu: info@mikroteh.hr sa zahtjevom: “Molimo da izbrišite i uklonite sve osobne podatke povezane s mojom adresom e-pošte.”

PRAĆENJE KORISNIKA WEB STRANICE

Kada pretražujete Web stranicu i niste prijavljeni na bilo koju online uslugu, pretražujete je anonimno. Dok pretražujete, Administrator osobnih podataka ne prikuplja nikakve podatke. Međutim, Administrator prati način na koji se Web stranica koristi, kako od registriranih tako i od anonimnih korisnika.

Jedna od metoda praćenja koju koristimo poznata je kao “kolačić”. Kolačići su identifikatori koji su zapisani na tvrdom disku vašeg računala, koji će biti prepoznati prilikom sljedećeg posjeta web stranici bez registracije. Kolačići ne mogu pristupiti podacima s tvrdog diska, skinuti računalne viruse ili druge osobne podatke.

Web stranica koristi sljedeće pružatelje kolačića: Google Analytics (kolačići treće strane) i Facebook Pixel (kolačići treće strane).

SIGURNOSNA SVOJSTVA WEB STRANICE

Administrator je svjestan važnosti sigurnosti i stoga nastoji zaštititi vaše osobne podatke. Neovlašteni pristup, korištenje i objavljivanje onemogućeni su mnogim sigurnosnim postupcima i tehnologijama. Osobni podaci koje unesete na Web stranicu pohranjuju se u sustavima s ograničenim pristupom u kontroliranom okruženju.

U tu svrhu postavili smo administrativne, tehnološke i sigurnosne mjere namijenjene zaštiti vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, uništavanja, korištenja, izmjene ili otkrivanja. Također, slijedimo sigurnosne postupke koji zahtijevaju važeći zakoni te je pristup vašim osobnim podatcima omogućen samo našem timu, koji vaše osobne podatke obrađuju u skladu sa navedenim zakonima.

POVEZNICE NA DRUGE STRANICE

Druge web stranice čije se poveznice nalaze na našoj Web stranici mogu imati drukčiju policu zaštite osobnih podataka. Da biste zaštitili svoju privatnost, preporučujemo da pregledate policu zaštite osobnih podataka na web stranicama kojima možete pristupiti putem naše Web stranice.